ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Λέσχης Αεροπορίας Στρατού, συγκαλείται  ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  των Μελών της, στη  Λέσχη  Αξιωματικών  Ενόπλων  Δυνάμεων (ΛΑΕΔ),  άνω αίθουσα «ΑΘΗΝΑ»,  την  Κυριακή  15 Μαρτίου  2020 και ώρα 11.00Η αλλαγή της ημερομηνίας ήταν επιβεβλημένη, επειδή η εναλλακτική ημερομηνία, σε περίπτωση μη απαρτίας, συμπίπτει με τις εκλογές της ΕΑΑΣ την 23η Φεβρουαρίου.

Η ημερήσια διάταξη της ΓΣ θα περιλάβει τα παρακάτω θέματα:

α.   Διοικητικός απολογισμός-Πεπραγμένα.

β.   Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Απαλλαγή Δ.Σ. από ευθύνη προηγούμενου έτους.

γ.    Προτάσεις-Προγραμματισμός δραστηριοτήτων έτους 2020.

δ.    Λοιπά θέματα που θα προταθούν έγκαιρα.

ε.    Ενημέρωση για θέματα Ασφαλιστικού - Μισθολογίου και συντάξεων, καθώς επίσης και για δραστηριότητες ΠΟΣ.

στ.  Αρχαιρεσίες για  Διοικητικό Συμβούλιο  και  Εξελεγκτική Επιτροπή.

Το  πρόγραμμα της Κυριακής 15 Μαρτίου 2020, θα περιλαμβάνει υποδοχή, νέες εγγραφές, καφέ,  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ,  ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ,  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ.             

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακά τακτοποιημένα, τακτικά μέλη της Λέσχης.  Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως  στο Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. ή με e-mail: lesxi.as@gmail.com μέχρι πέντε (5) ημέρες προ των εκλογών. Ψηφοφορία από αντιπρόσωπο επιτρέπεται, μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί απλή έγγραφη εξουσιοδότηση σε μέλος της Λέσχης. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο άλλο μέλος.

Καλούμε τα Μέλη μας να συμμετάσχουν στη διαδικασία και να δηλώσουν υποψηφιότητα για ανανέωση του Δ.Σ. ή της Ε.Ε., προκειμένου η Λέσχη να συνεχίσει, αλλά και να βελτιώσει τη δυναμική που έχει αποκτήσει. Η παρουσία σας ενισχύει της ΛΑΣ και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της.

Όποιος δεν έλθει στη Γ.Σ. μπορεί να καταθέσει τη συνδρομή του για το έτος 2020 (10 ευρώ) στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, αριθ. λογαριασμού 6609-109888-903 (να αναγραφεί το όνομα καταθέτη) και να ψηφίσει δια αντιπροσώπου. Παρακαλούμε για τη σχετική ενημέρωση του ταμία Κωνσταντίνου Παπαευαγγέλου τηλ. 6937442669  ή  μελών του Δ.Σ.          

Για επιθυμούντες να εγγραφούν, υποψηφιότητες αλλά και για λοιπές λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους Νικολόπουλο Βασίλειο, τηλ. 2106816066, κιν. 6972717990, WIND *779900, Μανιάτη Κωνσταντίνο, κιν. 6944183493, WIND *783493  ή   Αναστάσιο Παρασκευόπουλο,  κιν. 6945374163,  WIND *774163. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εύχεται σε όλους υγεία και η καινούργια χρονιά 2020

να είναι καλύτερη, πιο αισιόδοξη και πιο ευτυχισμένη.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

 Με εκτίμηση και σεβασμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο