ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης για τον «κορωνοϊό» (CO-VID19) και συγκεκριμένα την αναστολή οποιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης για 4 εβδομάδες, οι προγραμματισμένες από το καταστατικό της Λέσχης Αεροπορίας Στρατού ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) και οι ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ των Μελών της για την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.00 ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής τους θα καθορισθεί με νεότερη ανακοίνωση, αναλόγως των εξελίξεων του θέματος «κορωναϊού».

Η θητεία του παρόντος ΔΣ παρατείνεται μέχρι την εκλογή του νέου ΔΣ, όποτε διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες.

 

Με εκτίμηση και σεβασμό.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο