Ενημέρωση από την ΠΟΣ για διάφορα θέματα αποστράτων, όπως Μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα, Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ),
Υπολογισμός σύνταξης Ανθυπασπιστών (3/35), Αναγνώριση ετών
εκστρατείας (5ετία), Εκτέλεση Αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ.

Λεπτομέρειες στην Ανακοίνωση υπ' αριθμ.126, στο παρακάτω link:

https://www.hellasmil.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1014:e-126&catid=30:2012-03-08-11-16-52&Itemid=63