Ενημερώνουμε ότι κατά τη Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) την 27η Ιουν. 2021, αποφασίσθηκε η οικονομική ενίσχυση των Φορέων που είναι εγγεγραμμένοι στην ΠΟΣ, από έσοδά της που προέρχονται από την προαιρετική μηνιαία κράτηση στις κύριες συντάξεις των 0,20 του ευρώ, που καθιερώθηκε με το ν.4387/2016 και της αποδόθηκε για πρώτη φορά το 2020.

     Η Λέσχη Αεροπορίας Στρατού, η οποία είναι Ιδρυτικό Μέλος της ΠΟΣ, έλαβε ως οικονομική ενίσχυση το ποσό των 1.780 ευρώ.

     Εφόσον συνεχισθεί η απόδοση στην ΠΟΣ αυτής της κατανομής, θα συνεχισθεί και η οικονομική ενίσχυση των Φορέων της και της ΛΑΣ.

    Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΛΑΣ και εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών για την παραπάνω οικονομική ενίσχυση.