Το Κέντρο Εκπαίδευσης Αεροπορίας Στρατού, που εδρεύει στο Στρατόπεδο «ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΠΡΟΪΟΥ» στην Αλεξάνδρεια Ν. Ημαθίας, ΤΚ 59300, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση θέσεων καθηγητών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση, με μέγιστο αριθμό ωρών απασχόλησης, ανά εκπαιδευτή, στα γνωστικά αντικείμενα, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

pinakas thesewn

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους ή με συστημένη επιστολή, μέσω κρατικού ταχυδρομείου στο ΚΕΑΣ, από την 01 Ιουλίου 2022 μέχρι και την 15 Ιουλίου 2022.

Απαιτούμενα γενικά προσόντα υποψηφίων, κριτήρια αξιολόγησης, δικαιολογητικά, μοριοδότηση των κριτηρίων και θέματα διαδικασίας περιγράφονται λεπτομερώς στην Προκήρυξη, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A3536-%CE%9F7%CE%93