Αθανάσαινας Αρίστος 25/09/2015

Βαβουγιός Ευάγγελος 10/10/2018

Βαρδής Φώτιος 19/05/2019

Γαβριήλ Σπυρίδων 22/03/2021

Γρίσπος Δημήτριος

Δάρας Αντώνιος 30/05/2016

Δελής Ιωάννης 17/02/2015

Καλογήρου Θωμάς 15/04/2018

Καπλάνης Δημήτριος

Κασελίμης Σπυρίδων 10/11/2016

Κριαράς Διονύσιος 03/11/2019

Λαμπρινός Αθανάσιος

Μάγειρας Λεωνιδογιώργος

Μαντέλης Γεράσιμος 18/01/2017

Ματθαίου Σταμέλος 04/08/2015

Νασόπουλος Δημήτριος

Παναγάκης Γεώργιος 06/04/2014

Πανταζόπουλος Δημήτριος

Παπαγεωργίου Ανδρέας 20/06/2020

Πρέντζας Δημήτριος 23/06/2017

Ροδόπουλος Γεώργιος 10/07/2020

Ρουμπόπουλος Ιωάννης 27/09/2019

Σαλωνίτης Στυλιανός 18/07/2016

Σαμπάνης Σωτήριος 17/07/2014

Σαξώνης Δημήτριος

Σολιδάκης Ιωάννης 04/06/2021

Σπαράγγης Διονύσιος 20/5/2018

Σπυρίδων Δημήτριος 01/11/2018

Φανής Γεώργιος 06/06/2021

Φουντής Ιωάννης