Ευρετήριο Άρθρου

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο
1. Στην Αθήνα σήμερα την 27η Φεβρουαρίου 2008 ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία  “ΛΕΣΧΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ” και διακριτικό τίτλο “ΛΕΣΧΗ ΠΗΓΑΣΟΣ” και στα Αγγλικά “ HELLENIC ARMY AVIATION CLUB”, και διακριτικό τίτλο “PEGASUS CLUB”, με έδρα την Αθήνα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει την αλλαγή της έδρας του Σωματείου, όταν αυτό απαιτηθεί και εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν Παραρτήματα του Σωματείου και σε άλλες πόλεις της χώρας.
3. Για συντομία η επωνυμία θα αναφέρεται πλέον ΛΕΣΧΗ και η Αεροπορία Στρατού ΑΣ.

ΣΚΟΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 2ο
1. Η διατήρηση και σύσφιξη των δεσμών και σχέσεων που αναπτύχθηκαν μεταξύ των στελεχών που υπηρέτησαν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην ΑΣ, τόσο κατά την διάρκεια της ενεργούς υπηρεσίας τους, όσο και μετά την αποστρατεία τους.
2. Η διατήρηση επαφής με τα, εν ενεργεία, στελέχη της ΑΣ, αλλά και με την Διεύθυνση ΑΣ και την Στρατιωτική και Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.
3. Η ανάπτυξη φιλικών και κοινωνικών σχέσεων και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των συναδέλφων και των οικογενειών τους και η στήριξη όσων έχουν ανάγκη ταύτης.
4. Η οργάνωση μέσα σε νόμιμα πλαίσια συγκεντρώσεων, συνεδρίων, εκδρομών, εκθέσεων και κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων.
5. Η ενημέρωση των μελών για θέματα που ενδιαφέρουν τα ίδια και τις οικογένειες τους.
6. Η πραγματοποίηση ομιλιών και δραστηριοτήτων για θέματα αεροπορικά, πολιτιστικά, εθνικά και γενικού ενδιαφέροντος.
7. Η επαφή, επικοινωνία, δημιουργία δεσμών και ανταλλαγή επισκέψεων, με αντίστοιχους συλλόγους, λέσχες και ενώσεις άλλων χωρών.
8. Η επιμέλεια, σύνταξη και έκδοση εντύπων και περιοδικών, που θα αφορούν σε θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη της Λέσχης.
9. Η βελτίωση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων (κοινωνικών, οικονομικών, εργασιακών, πρόνοιας, οικογενειακών, κλπ) όλων των μελών, με κάθε νόμιμο και συνταγματικό τρόπο.
10. Η διασφάλιση και προστασία του κύρους και της αξιοπρέπειας των μελών.
11. Η στήριξη των οικογενειών των θανόντων ή πεσόντων εν υπηρεσία μελών της ΛΕΣΧΗΣ ή στελεχών της Αεροπορίας Στρατού.
12. Η εγγραφή και συμμετοχή της ΛΕΣΧΗΣ στην  Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΣ) και η συμμετοχή των εν αποστρατεία μελών της στις δραστηριότητες της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), ή άλλου παρεμφερούς Φορέως κατόπιν απόφασης του ΔΣ και η καθοριστική συμβολή στην υποβοήθηση εκπλήρωσης των σκοπών τους.
13. Η συμβολή στην ανάπτυξη και τη διάδοση της Αεροπορικής Ιδέας.

Άρθρο 3ο
Η Λέσχη απέχει από κάθε ανάμιξη σε θέματα ή γεγονότα κομματικής φύσεως.