ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Λέσχης Αεροπορίας Στρατού (Λ.Α.Σ.), συγκαλείται η εξ αναβολής λόγω COVID-19, ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.) – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ των Μελών της, στο Γραφείο της Λ.Α.Σ. οδός Τζώρτζ 26, 5ος όροφος, Πλ. Κάνιγγος, την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.00.  Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Η ημερήσια διάταξη της ΓΣ θα περιλάβει τα παρακάτω θέματα:

α. Διοικητικός απολογισμός-Πεπραγμένα.

β. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. Απαλλαγή Δ.Σ. από ευθύνη προηγούμενου έτους.

γ. Προϋπολογισμός - Προγραμματισμός δραστηριοτήτων.

δ. Ενημέρωση για θέματα Ασφαλιστικού - Μισθολογίου και συντάξεων.

ε. Αρχαιρεσίες για  Διοικητικό Συμβούλιο  και  Εξελεγκτική Επιτροπή.

Το  πρόγραμμα θα περιλαμβάνει υποδοχή, νέες εγγραφές, καφέ, ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ. Θα εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα μέτρα που θα ισχύουν περί COVID 19 (πιστοποιητικό εμβολιασμού, αποστάσεις, μάσκα κλπ).            

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα ταμειακά τακτοποιημένα, τακτικά μέλη της Λέσχης.  Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. ή με e-mail: lesxi.as@gmail.com μέχρι πέντε (5) ημέρες προ των εκλογών. Ψηφοφορία από αντιπρόσωπο επιτρέπεται, μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί απλή έγγραφη εξουσιοδότηση σε μέλος της Λέσχης και είναι οικονομικά τακτοποιημένο. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο άλλο μέλος.

Όποιος δεν παρευρεθεί στη Γ.Σ. μπορεί να καταθέσει τη συνδρομή του για το έτος 2021 (10 ευρώ) στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, αριθ. λογαριασμού 6609-109888-903 (να αναγραφεί το όνομα καταθέτη) και να ψηφίσει δια αντιπροσώπου. Παρακαλούμε για τη σχετική ενημέρωση του ταμία Κωνσταντίνου Παπαευαγγέλου τηλ. 6937442669  ή  μελών του Δ.Σ.             

Για επιθυμούντες να εγγραφούν, υποψηφιότητες αλλά και για λοιπές λεπτομέρειες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους Νικολόπουλο Βασίλειο, τηλ. 2106816066, κιν. 6972717990, WIND *779900, Μανιάτη Κωνσταντίνο, κιν. 6944183493, WIND *783493  ή   Αναστάσιο Παρασκευόπουλο,  κιν. 6945374163,  WIND *774163. 

Με εκτίμηση και σεβασμό.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο