ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΝΤΕΣ ΔΑΣ/ΓΕΣ
Ταξχος Παπαδόπουλος Κων/νος ΑΠΟ 08/09/68 ΕΩΣ 15/06/70
Ανχης Γιαννόπουλος Βασίλειος ΑΠΟ 16/06/70 ΕΩΣ 17/08/73
Ταξχος Παναγιωτάκης Ελευθέριος ΑΠΟ 18/08/73 ΕΩΣ 11/07/76
Ταξχος Φανής Γεώργιος ΑΠΟ 12/07/76 ΕΩΣ 30/07/78
Σχης Κανδαράκης Νικόλαος ΑΠΟ 31/07/78 ΕΩΣ 24/06/80
Ταξχος Καραμαούνας Αριστείδης ΑΠΟ 25/06/80 ΕΩΣ 11/02/82
Ταξχος Δερέκας Ευάγγελος ΑΠΟ 12/02/82 ΕΩΣ 18/03/84
Ταξχος Φίλιος Ιωάννης ΑΠΟ 19/03/84 ΕΩΣ 09/01/85
Ταξχος Ρουσελάκης Παναγιώτης ΑΠΟ 10/01/85 ΕΩΣ 28/03/85
Ταξχος Κουριδάκης Εμμανουήλ ΑΠΟ 29/03/85 ΕΩΣ 27/03/86
Ταξχος Σοφός Κων/νος ΑΠΟ 28/03/86 ΕΩΣ 05/03/87
Τάξχος Ζιάμπρας Κων/νος ΑΠΟ 06/03/87 ΕΩΣ 04/04/88
Ταξχος Γεωργαράκης Γεώργιος ΑΠΟ 05/04/88 ΕΩΣ 18/03/91
Ταξχος Δούβλος Δημήτρης ΑΠΟ 19/03/91 ΕΩΣ 21/03/93
Ταξχος Παπαμάρκου Μιχαηλ ΑΠΟ 22/03/93 ΕΩΣ 19/03/95
Ταξχος Μαρκόπουλος Πέτρος ΑΠΟ 20/03/95 ΕΩΣ 13/03/96
ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΔΝΤΕΣ ΟΠΛΟΥ  
Ταξχος Κυριακάκης Γεώργιος ΑΠΟ 14/03/96 ΕΩΣ 08/03/99
Ταξχος Μητροσίλης Σταμάτιος ΑΠΟ 09/03/99 ΕΩΣ 16/05/00
Υπτγος Σωτηρέλης Ευστράτιος ΑΠΟ 17/05/00 ΕΩΣ 06/03/03
Υπτγος Καββαλάκης Εμμανουήλ ΑΠΟ 07/03/03 ΕΩΣ 14/03/05
Ταξχος Καλημέρης Παναγιώτης ΑΠΟ 15/03/05 ΕΩΣ 09/03/06
Υπτγος Ανδρεάδης Δημήτριος ΑΠΟ 10/03/06 ΕΩΣ 05/03/08
Υπτγος Δραμουντάνης Ζαχαρίας ΑΠΟ 06/03/08 ΕΩΣ 04/03/10
Υπτγος Τασιούδης Πολυχρόνης ΑΠΟ 05/03/10 ΕΩΣ 02/11/11
Ταξχος Μανιάτης Κων/νος ΑΠΟ 03/11/11 ΕΩΣ 04/08/12
Υπτγος Στυλιανός Σαλωνίτης ΑΠΟ 05/08/12  ΕΩΣ 08/03/13
Υπτγος Βασίλειος Δήμος  ΑΠΟ 09/03/13  ΕΩΣ 12/03/14
Ταξχος Αντώνιος Δάρρας  ΑΠΟ 13/03/14  ΕΩΣ 30/05/16
Ταξχος Χρήστος Ηλιόπουλος   ΑΠΟ 31/5/16  ΕΩΣ 04/03/19
Υπτγος Χρήστος Ηλιόπουλος   ΑΠΟ 05/03/19  ΕΩΣ 03/03/21
Υπτγος Γεώργιος Κουμεντάκος  ΑΠΟ 04/03/21  ΕΩΣ   /03/22
Ταξχος Ιωάννης Κουκούλης  ΑΠΟ   /03/22  ΣΗΜΕΡΑ